בתוך מדפסת העברה תרמית ישירה ZD621
בתוך מדפסת העברה תרמית ישירה ZD621

בתוך מדפסת העברה תרמית ישירה ZD621

‎1‎
ראש הדפסה (עלול להיות חם – לא לגעת!)
5
כוונון מעצור מוביל המדיה
‎2‎
חיישן ראש הדפסה מורם (פנימי)
6
מובילי מדיה
3
גליל הדפסה (הנעה)
‎7‎
מחזיקי גליל
‎4‎
חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
‎8‎
חיישן למערך (מרווח) הרשת העליונה