מאפיין נעילת מדפסת העברה תרמית ישירה ZD621 – דגמי Healthcare בלבד
מאפיין נעילת מדפסת העברה תרמית ישירה ZD621 – דגמי Healthcare בלבד

מאפיין נעילת מדפסת העברה תרמית ישירה ZD621 – דגמי Healthcare בלבד

דגמי מדפסת Healthcare בהעברה תרמית ישירה כוללים גישת מנעול ומפתח לתא המדיה של המדפסת, עם חריץ נעילה של Kensington בלוח האחורי של המדפסת כדי לאבטח את המדפסת.
‎1‎
מנעול תא
‎2‎
חריץ נעילה Kensington
לקבלת מידע נוסף על אפשרות נעילת מדפסת, ראה Zebra Basic Interpreter‏ (ZBI).