מיקום אנטנת RFID - מדפסות מדגם ZD621R בלבד
מיקום אנטנת RFID - מדפסות מדגם ZD621R בלבד

מיקום אנטנת RFID - מדפסות מדגם ZD621R בלבד

במדפסות ZD621R שהן מדפסות בעלות חישה ל-RFID, אנטנת ה-EFID ממוקמת בין גליל ההדפסה לערוץ של חיישן המדיה הזחיח. אינדיקציות אחרות ל-RFID במדפסות מדגם ZD621R כוללות מידע המופיע על גבי צג המגע בצבע כשהוא מופעל, וכן מידע על מדבקת המוצר.
‎1‎
כיפת אנטנת RFID