ממדים - מדפסות העברה תרמית מדגמי ZD421/ZD621
ממדים - מדפסות העברה תרמית מדגמי ZD421/ZD621

ממדים - מדפסות העברה תרמית מדגמי ZD421/ZD621

כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסות העברה תרמית מדגמי ZD421/ZD621 - ממדים של מדפסת סטנדרטית
כל הממדים הם במילימטרים.
דגמי מדפסת העברה תרמית מדגמי ZD621/ ZD421 - ממדים של מדפסת שמותקנת בה אפשרות מנפיק המדבקות
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת העברה תרמית מדגמי ZD421/ ZD621 - ממדים של מדפסת שמותקנת בה אפשרות יחידת החיתוך
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת העברה תרמית מדגמי ZD421/ ZD621 - ממדים של מדפסת שמחוברת אליה סוללה חיצונית
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת העברה תרמית מדגמי ZD421/ ZD621 - ממדים של מדפסת שמחוברת אליה סוללה חיצונית, עם מדפסת פתוחה
כל הממדים הם במילימטרים
מדפסת העברה תרמית מדגמי ZD421/ ZD621 - ממדים של מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת העברה תרמית מדגמי ZD421/ ZD621 - ממדים של מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר ומדפסת פתוחה
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת העברה תרמית מדגמי ZD421/ ZD621 - מיקומי בורגי ההתקנה
‎1‎
גישה לאיפוס חומרה – ספק חור בגודל 20-25 מ"מ בתושבת ההתקנה או במשטח כדי לקבל גישה לאזור זה לאחר התקנת המדפסת על משטח.
‎2‎
מיקומי בורגי התקנה - השתמש בברגים קודחים M3 שיתאימו לעומק חור מרבי של 6 מ"מ בבסיס המדפסת.
אסור להסיר את רגליות הגומי הנמצאות על בסיס המדפסת. הן נועדו לשמור על המדפסת מפני התחממות יתר.