ממדים - מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621
ממדים - מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621

ממדים - מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621

כל הממדים הם במילימטרים
מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621 - ממדים של מדפסת סטנדרטית
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621 - ממדים של המדפסת שמותקנת בה אפשרות מנפיק המדבקות
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621 - ממדים של המדפסת שמותקנת בה אפשרות מנפיק המדבקות
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621 - ממדים של המדפסת שמותקנת בה אפשרות יחידת החיתוך
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621 - ממדים של המדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621 - ממדים של המדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר וסוללה
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסת העברה תרמית ישירה מדגם ZD621 (דגמי Healthcare בלבד) עם תא לנעילת מדיה - ממדים
‎1 & 2
תא לנעילת מדיה (מופיע עם מפתח במנעול)
כל הממדים הם במילימטרים.
מדפסות העברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621 - מיקומי בורגי ההתקנה
‎1‎
חורי התקנה - השתמש בברגים קודחים M3 שמתאימים לעומק חור בסיס מדפסת מרבי של 6 מ"מ.
‎2‎
גישה לאיפוס חומרה — ספק חור בגודל 20-25 מ"מ בתושבת ההתקנה או במשטח כדי לקבל גישה לאחר התקנת המדפסת.
אסור להסיר את רגליות הגומי. הן נועדו למנוע התחממות יתר.