קביעת סוגי המדיה התרמית
קביעת סוגי המדיה התרמית

קביעת סוגי המדיה התרמית

מדיה להעברה תרמית דורשת סרט לצורך ההדפסה, ואילו מדיה להעברה תרמית ישירה אינה זקוקה לו. כדי לקבוע אם הכרחי להשתמש בסרט עם מדיה מסוימת, בצע בדיקת גירוד במדיה.
כדי לבצע בדיקת גירוד למדיה, גרד את משטח ההדפסה של המדיה באמצעות הציפורן או מכסה של עט. לחץ בחוזקה ובמהירות תוך גרירה על-פני משטח המדיה.
מדיה להעברה תרמית ישירה טופלה בחומרים כימיים להדפסה (חשיפה) בעת הפעלת חום. שיטה זו לבדיקת המדיה משתמשת בחום שנוצר מהחיכוך כדי לזהות את המדיה.
האם הופיע סימן שחור על המדיה?
אם סימן שחור...
מצב הדפסת המדיה הוא...
מופיע...
העברה תרמית ישירה. המדפסת שברשותך תומכת במדיה זו. אינך צריך לטעון סרט.
לא מופיע...
העברה תרמית. נדרש סרט. תצטרך לטעון סרט.