מפרטי מדיה והדפסה כלליים
מפרטי מדיה והדפסה כלליים

מפרטי מדיה והדפסה כלליים

למדפסת יש מגוון רחב של אפשרויות טיפול במדיה ובהדפסה. מגוון האפשרויות לתמיכת המדיה הבסיסית מצוין כאן.
לחומרים מתכלים שעומדים בדרישות אלה ונועדו לעבוד עם המדפסת שלך, עבור אל zebra.com/supplies.
 • רוחב מדיה מקסימלי:
  • מדפסות הדפסה תרמית ישירה 108 מ"מ (4.25 אינץ')
  • מדפסות מחסנית להעברה תרמית מדגם ZD621‏, ZD621R ו-ZD421: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
  • מדפסות להעברה תרמית מדגם ZD421‏, ZD421CN: 112 מ"מ (4.41 אינץ')
 • רוחב מדיה מינימלי לכל דגמי ZD421 ו-ZD621: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
 • אורך מדיה:
  • מקסימום: 991 מ"מ (39 אינץ')
  • מינימום לאפשרויות תלישה ומדבקה: מינימום 6.35 מ"מ (0.25 אינץ') –
  • אפשרויות מינימום למידות קילוף וחיתוך: 12.7 מ"מ (0.50 אינץ') – קילוף
 • עובי מדיה:
  • מינימום (כל הדרישות): 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מקסימום (כל הדרישות): 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • קוטר חיצוני (O.D.‎) של גליל מדיה - עד 127 מ"מ (5.0 אינץ')
 • קוטר פנימי (I.D.‎) של ליבת גליל מדיה:
  • תצורת גליל רגיל:
   • קוטר פנימי של 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
   • קוטר פנימי של 25.4 מ"מ (1 אינץ')
  • עם מתאם גליל מדיה אופציונלי:
   • קוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')
   • קוטר פנימי של 50.8 מ"מ (2.0 אינץ')
   • קוטר פנימי של 76.2 מ"מ (3.0 אינץ')
 • גלילי סרט (74 מטר)
  • אורך סרט: 74 מ' (243 רגל)
  • רוחב סרט מקסימלי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')
  • רוחב סרט מינימלי (מדפסות מחסנית סרט ZD421): 33 מ"מ (1.3 אינץ')
  • קוטר פנימי של ליבת סרט: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
  • חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף ושרף
 • גלילי סרט (300 מטר)
  • אורך סרט: 300 מ' (984 רגל)
  • רוחב סרט מקסימלי: 110 מ"מ (4.33 אינץ')
  • רוחב סרט מינימלי (מדפסות מחסנית סרט ZD421): 33 מ"מ (1.3 אינץ')
  • חומרי העברה - שעווה, שעווה/שרף ושרף
  סרט ההעברה חייב לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה (ונייר המגן) כדי למנוע נזק לראש ההדפסה.
 • מחסניות סרט ZD421C
  • אורך סרט: 74 מ' (243 רגל)
  • רוחב סרט מרבי - 110 מ"מ (4.33 אינץ')
  • רוחב סרט מינימלי: 33 מ"מ (1.3 אינץ')
  • צבעים זמינים בשחור: חומרי העברה - שעווה, שעווה-שרף ושרף
 • פסיעת נקודות:
  • ‎203 dpi‏: 0.125 מ"מ (0.0049 אינץ')
  • ‎300 dpi‏: 0.085 מ"מ (0.0033 אינץ')
 • ממד X של מודול ברקוד:
  • ‎203 dpi‏: 0.005 – 0.050 אינץ'
  • ‎300 dpi‏: 0.00327 - 0.03267 אינץ'

מנפק מדבקות (מקלף)

המדפסת תומכת באפשרות מנפק מדבקות להתקנה בשטח עם חיישן הוצאת מדבקה לעיבוד מדבקות באצווה.
 • עובי הנייר:
  • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב מדיה:
  • מינימום: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
  • מקסימום למדפסות הדפסה תרמית ישירה: 108 מ"מ (4.25 אינץ')
  • מקסימום למדפסות מחסנית להעברה תרמית מדגם ZD621‏, ZD621R ו-ZD421: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
  • מקסימום למדפסות העברה תרמית מדגם ZD421 ו-ZD421CN: 112 מ"מ (4.41 אינץ')
 • אורך מדבקה:
  • מקסימום לכל המדפסות (באופן תיאורטי): 990 מ"מ (39 אינץ')
  • מקסימום למדפסות הדפסה תרמית ישירה (נבדק): 330 מ"מ (13 אינץ').
  • מקסימום למדפסות העברה תרמית (נבדק): 279.4 מ"מ (11 אינץ')
  • מינימום, כל המדפסות: 12.7 מ"מ (0.5 אינץ')

יחידת חיתוך (מדיה) סטנדרטית

המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת בשטח עבור חיתוך ברוחב מלא של מדיית נייר מגן למדבקות, מדיית תגיות או מדיית קבלות.
 • יחידת חיתוך לעומס בינוני המתאימה לחיתוך מדיית נייר מגן למדבקות ומדיית תגיות דקות (LINER/TAG).
  אין להשתמש ביחידת החיתוך כדי לחתוך מדבקות, נייר דבק או מעגלים מוטבעים.
 • עובי הנייר:
  • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב חיתוך:
  • מינימום: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
  • מקסימום למדפסות הדפסה תרמית ישירה: 109 מ"מ (4.29 אינץ')
  • מקסימום למדפסות מחסנית להעברה תרמית מדגם ZD621‏, ZD621R ו-ZD421: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
  • מקסימום למדפסות העברה תרמית מדגם ZD421 ו-ZD421CN: 118 מ"מ (4.65 אינץ')
 • מרחק מזערי בין חיתוכים (אורך מדבקה): 25.4 מ"מ (1 אינץ').
  חיתוך אורכי מדיה קצרים יותר בין החיתוכים עלול לגרום לחסימת נייר או להצגת מצבי שגיאה.
יחידת החיתוך תוכננה לניקוי עצמי. מנגנון יחידת החיתוך הפנימי אינו מצריך תחזוקה מונעת.

יחידת חיתוך (מדיה) ללא נייר מגן – הדפסה תרמית ישירה בלבד

המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת בשטח עבור חיתוך ברוחב מלא של מדיה ללא נייר מגן.
 • יחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן ברוחב מלא (LINERLESS CUT).
 • עובי הנייר:
  • מינימום: 0.06 מ"מ (0.0024 אינץ')
  • מקסימום: 0.1905 מ"מ (0.0075 אינץ')
 • רוחב חיתוך:
  • מינימום: 15 מ"מ (0.585 אינץ')
  • מקסימום: 109 מ"מ (4.29 אינץ')
  חיתוך אורכי מדיה קצרים יותר בין החיתוכים עלול לגרום לחסימת נייר ולהצגת מצבי שגיאה.
 • מרחק מינימלי בין חיתוכים (אורך מדבקה): 25.4 מ"מ (1 אינץ').
יחידת החיתוך תוכננה לניקוי עצמי. מנגנון יחידת החיתוך הפנימי אינו מצריך תחזוקה מונעת. ראה לוח זמנים מומלץ לניקוי ועיין בהליכי הניקוי הבאים של נתיב המדיה בסעיף 'תחזוקה' במדריך זה כדי לשמור על פעולה אופטימלית של יחידת החיתוך.