כיול (של מדפסת)
כיול (של מדפסת)

כיול (של מדפסת)

תהליך שבו המדפסת מגדירה חלק מהמידע הבסיסי שנדרש לצורך הדפסה מדויקת עם שילוב מסוים של מדיה ו-סרט. כדי לעשות זאת, המדפסת מזינה כמות מסוימת של מדיה וסרט (אם משתמשים בו) דרך המדפסת, וחשה אם להשתמש בשיטת ההדפסה העברה תרמית ישירה או העברה תרמית, וגם (אם משתמשים במדיה לא-רציפה) את אורך המדבקות או התגים הבודדים.