מדיה לא-רציפה
מדיה לא-רציפה

מדיה לא-רציפה

מדיה הכוללת חיווי המציין היכן תבנית מדבקה/הדפסה מסתיימת ומתחילה חדשה. מדיית מרווח/חריץ ו-מדיית סימן שחור הם סוגים של מדיה לא-רציפה. (השווה לעומת מדיה רציפה.)
מדיית גליל לא-רציפה בדרך-כלל מגיעה בצורת מדבקות עם גב דביק או נייר מגן. התגיות (או הכרטיסים) מופרדות בחירור.
המעקב אחר או בקרת המיקום של מדבקות או תגיות בודדות הבודדות מתבצעים באחת או יותר מהשיטות הבאות:
  • מדיית רשת יוצרת הפרדה בין המדבקות באמצעות מרווחים, חורים או חריצים.
  • מדיית קו שחור משתמשת בקווים שחורים מודפסים מראש על-גב המדיה כדי לסמן את הפרדת המדבקות.
  • מדיה מחוררת כוללת חורים — כדי לאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות — בנוסף לקווי בקרת המיקום, החריצים, או מרווחי המדבקות.