מדיית תגיות
מדיית תגיות

מדיית תגיות

מדיה שאינה כוללת שכבה אחורית דביקה, אך כן כוללת חור או חריץ שמאפשרים לתלות את התגית על עצם כלשהו. התגיות עשויות בדרך כלל מקרטון או מחומר עמיד אחר, ולרוב מופרדות באמצעות חירור. מדיית התגיות יכולה להיות בגלילים או בקיפול מניפה. (ראה מדיית מרווח/חריץ).