ips (אינץ' בשנייה)
ips (אינץ' בשנייה)

ips (אינץ' בשנייה)

המהירות שבה המדבקה או התגית מודפסת. רבות מהמדפסות של Zebra יכולות להדפיס במהירות של ‎1 ips עד ‎14 ips.