ממשק המשתמש
ממשק המשתמש

ממשק המשתמש

פקדי ממשק המשתמש העיקריים של המדפסת נמצאים בחזית ההתקן. שתי אפשרויות של ממשק משתמש זמינות במדפסות אלו.
 • ממשק משתמש רגיל – ממשק זה משרת פונקציות בסיסיות של מצב ובקרת מדפסת. מצב ההפעלה מסופק באמצעות חמש נוריות חיווי של סמלים. נוריות אלו, ביחד ובצירופים שונים, מספקות מגוון רחב של הודעות על מצב המדפסת. ניתן לראות אותן מרחוק בהשוואה לקרבה הנדרשת כדי לקרוא את מסך צג המדפסת. ראה את משמעות הדפוסים של נוריות החיווי.
  • ממשק המשתמש של המדפסת תומך במגוון משימות שגרתיות, כגון החלפת חומרים מתכלים להדפסה (מדבקות, נייר לקבלות, סרט העברה, או חומרים אחרים). לדוגמה, תקבל הודעה על מצב 'המדיה נגמרה' לפי הצבע והמצב של שתי נוריות חיווי.
  • כל סמל של נורית חיווי מצב מייצג תחום פונקציונלי בפעולת המדפסת (כגון SUPPLIES (חומרים מתכלים) או NETWORK (רשת)).
  • בהתאם למצב התפעולי של המדפסת, נורית החיווי של מצב המדפסת מציינת את מצב המדפסת והפעילויות שלה (הורדת נתונים, מחזור קירור בעקבות טמפרטורה גבוהה מדי, או פעילות אחרת) באמצעות מגוון מצבים:
   • כבויה (לא מאירה - אינה דורשת את תשומת הלב שלך)
   • דולקת באדום, ירוק או כתום (כתום-צהוב)
   • הבהוב/הבזק
   • עמעום (מבהיר לכבוי), או
   • דולקת באופן קבוע במגוון דפוסים
  • הצבע של נוריות חיווי המצב עשוי להיות:
   • אדום - מציין שנדרשת תשומת הלב שלך או שהמדפסת אינה מוכנה להדפסה.
   • ירוק - מציין שהמדפסת מוכנה לפעולה.
   • כתום (כתום/צהוב) - מציין פעילות או תהליך פעיל (הורדת נתונים, מחזור קירור לאחר התחממות-יתר וכו').
  • לחצני בקרה - עליך להשתמש בהם בשילובים שונים כדי לגשת לתוכניות שירות פנימיות שמכיילות את המדפסת למדיה שלך ומשנות קבוצות הגדרות של המדפסת שניתנות לשינוי.
 • צג צבעוני או צג מגע בצבע (זמין בדגמי מדפסת מסוימים מדגם ZD) - מספק את האמצעים להגדרה ולקביעת תצורה קלות של המדפסת. כל סוגי המשתמשים יכולים להתאים אישית את הצג, הממשק כולל את כל פקדי ממשק המשתמש הסטנדרטיים ונוריות החיווי המספקים מידע על מצב המדפסת.
  • אפשרות הצג במדפסת מספקת את המצב וההודעות של המדפסת. היא תומכת ב-‏19 שפות, הניתנות לבחירה בתפריטי התצורה או מוגדרות על ידי תכנות.
  • מערכת התפריטים מאפשרת לך לשנות את הגדרות ההדפסה (רמת הצבע השחור, מהירות וכדומה), להפעיל תוכניות שירות ולהגדיר ממשקי תקשורת קווית ואלחוטית (טורי, Ethernet‏, Wi-Fi, וכדומה) שמותקנים במדפסת שלך.