משמעות הדפוסים של נוריות החיווי
משמעות הדפוסים של נוריות החיווי

משמעות הדפוסים של נוריות החיווי

כל המדפסות בגודל 4 אינץ' עם Link-OS כוללות נוריות חיווי מצב בממשקי המשתמש שלהן.
נוריות החיווי עשויות להיות כבויות או במגוון דפוסי תאורה בצבעי אדום, ירוק או כתום (כתום/צהוב). הן עשויות להבהב, לדעוך (מאור בהיר לכבוי), להחליף צבעים, או להישאר דלוקות כפי שמתואר בטבלה למטה.
מאירות קבוע
מהבהבות
דועכות
כבויות
לקבלת מידע על פתרון שגיאות שזוהו באמצעות המצב של נוריות החיווי, ראה פתרון בעיות.