מחוונים ובקרות של הסוללה
מחוונים ובקרות של הסוללה

מחוונים ובקרות של הסוללה

לאביזר הסוללה למדפסת האופציונלי יש ממשק משתמש פשוט בעל לחצן אחד, ממשק משתמש עם ארבע נוריות חיווי LED לבקרה ולתצוגה של המצב והתקינות של הסוללה. הסוללה מתפקדת כאל-פסק (UPS) עבור המדפסת.
לקבלת מידע נוסף על השימוש בסוללה עם המדפסת ועל מצבי החיסכון בסוללה (שינה, כיבוי וכדומה), ראה הדפסה עם האפשרות לחיבור בסיס סוללה וסוללה.
‎1‎
לחצן
Battery Control
(בקרת סוללה)
‎2‎
נורית חיווי של תקינות הסוללה (ממוקמת בחלקה האחורי של הסוללה)
3
נורית חיווי של רמת טעינת הסוללה (ממוקמת בחלקה האחורי של הסוללה)
מבט במצב מפורק (העיגולים בתמונה שלמעלה) מציג את נורית החיווי של התקינות למעלה ואת שלוש נוריות החיווי של רמת הטעינה מתחתיה.
מחוונים ובקרות של הסוללה
סמל
לחצן/נורית חיווי
תיאורים
הלחצן
Battery Control
(בקרת סוללה) – מאפשר לך לשלוט בסוללה, בתוך המדפסת ומחוצה לה.
 • לחיצה ושחרור של לחצן זה כאשר הסוללה מופעלת יובילו לפעולה הבאה:
  • הוצאת הסוללה (הפעלת המתח) ממצב שינה או ממצב כיבוי. תקינות הסוללה ומצב הטעינה שלה נבדקים. כל נוריות החיווי של הסוללה מהבהבות ביחד שלוש פעמים. עכשיו, יש לך דקה אחת להפעלת המדפסת לפני שהסוללה חוזרת למצב שינה או כיבוי קודמים.
  • הסוללה מציגה את רמת הטעינה שלה ב-10 השניות הראשונות לאחר השלמת בדיקות התקינות הפנימיות של הסוללה
כדי להכניס את הסוללה למצב כיבוי, לחץ לחיצה ממושכת על
Battery Control
(בקרת סוללה) למשך 10–11 שניות ושחרר. הסוללה תתחיל בכיבוי.
כשלוש שניות לאחר מכן, כל נוריות ה-LED של הסוללה מהבהבות שלוש פעמים כדי ליידע אותך שהסוללה כובתה.
נורית חיווי של תקינות הסוללה – מציגה את מצב טעינת הסוללה ואת תקינות הסוללה.
 • ירוק - תקינות טובה, הטעינה הושלמה ומוכנה לפעולה.
 • כתום - בטעינה (המדפסת במצב כבוי).
 • אדום - קיימת שגיאה פנימית בסוללה. הוצא את הסוללה וראה פתרון בעיות.
 • אדום מהבהב - שגיאת טעינה (טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי, שגיאת ניטור פנימית או אחרת)
נורית חיווי של רמת טעינת הסוללה – מציגה את מצב טעינת הסוללה ואת תקינות הסוללה.
 • שלושה פסים ירוקים, נורית החיווי אינה מהבהבת — הסוללה טעונה במלואה ולא צריך להמשיך בטעינה.
 • שני פסים ירוקים מוארים והפס העליון מהבהב – הסוללה כמעט טעונה במלואה.
 • פס ירוק אחד מהבהב – הגיע הזמן לטעון את הסוללה!
 • לא מופיעים פסים - הסוללה זקוקה לטעינה, אבל נורית החיווי של תקינות הסוללה מהבהבת כאשר לוחצים על
  Battery Control
  (בקרת סוללה). לא ניתן להפעיל את המדפסת כאשר הסוללה נמצאת במצב זה.
 • כתום – הסוללה בטעינה.