התקנת אפשרויות חומרה
התקנת אפשרויות חומרה

התקנת אפשרויות חומרה

פרק זה מספק הוראות בסיסיות להתקנת מודולי הקישוריות הנפוצים והאפשרויות השונות לטיפול במדיה שמציעה המדפסת.
כדי לפשט ולהאיץ את תהליך ההתקנה, התקן את כל מודולי הקישוריות והאפשרויות השונות לטיפול במדיה לפני ההגדרה והשימוש הראשונים במדפסת.
אנו ממליצים בחום לעדכן את קושחת המדפסת לאחר הוספת אפשרויות החומרה של המדפסת. רבות מהאפשרויות הללו כוללות קושחה פנימית שמחייבת התקנה של הקושחה העדכנית ביותר במדפסת. לקבלת הוראות, ראה עדכון קושחת המדפסת.