אביזרים ואפשרויות של המדפסת הניתנים להתקנה בשטח
אביזרים ואפשרויות של המדפסת הניתנים להתקנה בשטח

אביזרים ואפשרויות של המדפסת הניתנים להתקנה בשטח

פרק זה מפרט את האביזרים והאפשרויות הזמינים לדגמי המדפסת הנדונים במדריך זה.

מודולי קישוריות של המדפסת

יש להסיר את דלת הגישה למודול הקישוריות לפני התקנת ההתקנים הבאים. ראה גישה לחריץ מודול הקישוריות.
 • מודול קישוריות אלחוטית (Wi-Fi 802.11ac‏, Bluetooth 4.2‏, BTLE 5 ו-MFi 3.0) — ראה התקנת מודול הקישוריות האלחוטית.
 • יציאה טורית ZD421 — ראה התקנה של מודול יציאה טורית.
  • מחבר RS-232 DB-9 עם החלפה אוטומטית DTE/DTC – ראה ממשק יציאה טורית.
 • Ethernet פנימי (LAN קווי) של ZD421 –‏ ראה התקנת מודול Ethernet (LAN) פנימי.
  • מחבר RJ-45
  • החלפה אוטומטית מהירה של Ethernet 10/100, רשתות 10Base-T ו-100Base-TX

אפשרויות לטיפול במדיה

יש להסיר את המסגרת הסטנדרטית של המדפסת לפני התקנת ההתקנים האופציונליים הבאים – ראה הסרת המסגרת הסטנדרטית.
 • מנפק מדבקות (מקלף אוטומטית את נייר המגן מהמדבקות ומנפיק את המדבקות) – ראה התקנת מנפק המדבקות.
 • יחידת חיתוך מדיה לשימוש כללי ראה התקנה של יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית.
 • מתאמי גליל מדיה לליבות מדיה בקוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ'), 50.8 מ"מ (2.0 אינץ'), או 76.2 mm (3.0 אינץ') – ראה מתאמי גודל לליבת גליל מדיה.
 • מכסה גישה למדיה בקיפול מניפה עבור מדפסות העברה תרמית.

אפשרויות לבסיסי ספקי כוח

מדפסות ZD421 ו-ZD621 מספקות תמיכה בערכות לשדרוג בשטח של בסיסי ספקי כוח עבור דגמי העברה תרמית ישירה והעברה תרמית.
 • בסיס ספק כוח מחובר (ספק כוח נכלל) – ראה התקנת אפשרויות בסיסי ספק כוח מחוברים.
 • בסיס ספק סוללה (מארז סוללות נמכר בנפרד) – ראה התקנת האפשרויות לחיבור בסיסי סוללה.
 • מארז סוללות (בסיס ספק סוללה נמכר בנפרד) – ראה התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר.