גישה לחריץ מודול הקישוריות
גישה לחריץ מודול הקישוריות

גישה לחריץ מודול הקישוריות

פעל על-פי ההוראות הללו כדי להשיג גישה לחריץ מודול הקישוריות.
  1. נתק את תקע DC מהצד האחורי של המדפסת.
  2. פתח את דלת הגישה למודול על-ידי לחיצה מטה בקצה האצבע בחלק העליון של הדלת.
    פעולה זו תשחרר את התפס.
  3. משוך את הדלת הרחק מהמדפסת ומטה כדי להסיר אותה.