התקנת מודול הקישוריות האלחוטית
התקנת מודול הקישוריות האלחוטית

התקנת מודול הקישוריות האלחוטית

השתמש בנוהל הזה כדי להתקין את מודול הקישוריות האלחוטית במדפסת.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לציית לנוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.
אין צורך בכלים לביצוע נוהל זה.
כדי להתכונן להתקנה, הסר את כל המדיה שנטענה, כבה את המדפסת ונתק את החשמל או את כבלי הממשק מהמדפסת.
 1. גש לאזור הקישוריות האלחוטית על ידי מתן אפשרות למדפסת לקבל גישה לדלת הקישוריות האלחוטית.
 2. דחף בקצה האצבע את התפס בחלק העליון כדי לפתוח את דלת הגישה למודול. בבסיס המדפסת יש אזור משוקע עבור האצבע שלך.
  התפס משתחרר.
 3. הרם וסובב את הדלת כלפי מעלה כדי להסיר אותה.
 4. ישר את זרוע האנטנה (מסומנת כ-1 בתמונה הבאה) לתוך השקע.
 5. הנמך ויישר את המודול (2) למחבר ה-Wi-Fi של המדפסת (3).
 6. דחף את המודול (2) בעדינות אך בכוח עד שהוא מקובע במקומו.
  לקיבוע המודול (שלבים 4–6)
  ‎1‎
  זרוע האנטנה
  ‎2‎
  מודול
  3
  מחבר Wi-Fi
 7. ישר את הצד הקצר ביותר של דלת הקישוריות האלחוטית (מסומנת כ-1 בתמונה הבאה) עם הצד הקצר ביותר של הפתח.
 8. סובב את הדלת (1) בלשונית שבאמצע הדלת, לאחר מכן סובב את הדלת לסגירה.
 9. דחף את הדלת (1) כדי לנעול את התפס.
  סגירה של דלת הקישוריות האלחוטית (שלבים 7–9)
  דלת הקישוריות האלחוטית (1) לא תיסגר בצורה הנכונה אם המודול אינו מקובע היטב במקומו. היכולת לסגור את הדלת בצורה נכונה היא אינדיקציה טובה לכך שהמודול מקובע היטב במקומו.
 10. הנח את מדבקת התאימות המצורפת למודול בתחתית המדפסת.
  מדבקת התאימות כוללת את הסימונים הרגולטוריים המתאימים הנחוצים כדי להשתמש במדפסת במדינה שלך.
  מיקומי מדבקות במדפסות העברה תרמית
  ‎1‎
  מיקום המדבקה
  ‎2‎
  הצמדת המדבקה
  מיקומי מדבקות במדפסות העברה תרמית ישירה
  ‎1‎
  מיקום המדבקה
  ‎2‎
  הצמדת המדבקה