הסרת המסגרת הסטנדרטית
הסרת המסגרת הסטנדרטית

הסרת המסגרת הסטנדרטית

השתמש בנוהל זה כדי להסיר את המסגרת הסטנדרטית לפני הרכבת ההתקן האופציונלי לטיפול במדיה.
  1. נתק את תקע כניסת DC של המדפסת מהצד האחורי של המדפסת.
  2. הפוך את המדפסת כך שחלקה התחתון יהיה כלפי מעלה. השתמש במפתח הכוכב (Torx) המצורף כדי להסיר את שני הברגים של התושבת. שמור את הברגים להתקנה מחדש של המסגרת מאוחר יותר.
  3. החלק את המסגרת כלפי מטה בחלק הקדמי של המדפסת למרחק של כ-‏12.5 מ"מ (0.5 אינץ') עד להתנתקות, ומשוך אותה החוצה.