מתאמי גודל לליבת גליל מדיה
מתאמי גודל לליבת גליל מדיה

מתאמי גודל לליבת גליל מדיה

הערכות של מתאמי גליל מדיה כוללות שלושה זוגות של מתאמי גליל מדיה. הערכות מיועדות לליבות המדיה בקוטר פנימי הבא:
  • 38.1 מ"מ (1.5 אינץ')
  • 50.8 מ"מ (2.0 אינץ')
  • 76.2 מ"מ (3.0 אינץ')
המתאמים מיועדים להתקנה קבועה במדפסת. תוכל להחליף אותם במידת הצורך כדי לתמוך בגדלים אחרים של גלילי מדיה הדורשים אחד משלושה גודלי מתאמים אלה.
המתאמים עלולים להתבלות אם מחליפים אותם יותר מדי.
בעת הסרת מתאמי המדיה כדי להדפיס על ליבות גליל סטנדרטיות, חלקי הפלסטיק בצדי מחזיקי גליל המדיה עשויים להשתפשף בגליל. אם זה מה שקרה, דחף את החתיכות המוצמדות אחורה, לצדו של מחזיק גליל המדיה.