התקנת אפשרויות בסיסי ספק כוח מחוברים
התקנת אפשרויות בסיסי ספק כוח מחוברים

התקנת אפשרויות בסיסי ספק כוח מחוברים

בסיס ספק הכוח עוצב להתקנה מהירה באמצעות בורגי ההתקנה ומפתח ברגים כוכב T10 (המסופקים בערכת השדרוג).
 1. הוצא גלילי מדיה (אם הם קיימים) מהמדפסת.
 2. נתק את כבל החשמל מגב המדפסת.
 3. הפוך את המדפסת וישר את בסיס ספק הכוח לתחתית המדפסת. ודא ששקע המתח של המדפסת מופנה לצדה האחורי של המדפסת. רגליות הגומי של המדפסת צריכות להתיישר עם המגרעות בחלק העליון של בסיס ספק הכוח.
 4. חבר את בסיס ספק הכוח למדפסת באמצעות הברגים המסופקים. דגמי מדפסת העברה תרמית משתמשים בארבעה ברגים (A) ודגמי מדפסת תרמית ישירה משתמשים בשלושה ברגים (B). הדק את הברגים באמצעות מפתח הברגים T10 המסופק בערכה.
  א‎
  מדפסות העברה תרמית
  ב
  מדפסות העברה תרמית ישירה
 5. הכנס את תקע כניסת DC למדפסת.
  ‎1‎
  תקע כניסת DC
  ‎2‎
  תקע כניסת DC
 6. חבר מחדש את כבל מתח AC לבסיס ספק הכוח של המדפסת.