צג מגע בצבע ובקרות
צג מגע בצבע ובקרות

צג מגע בצבע ובקרות

אפשרויות צג המגע בצבע הזמינות במדפסות נבחרות מאפשרות לך לגשת לתכונות המדפסת ולהפעיל משימות הדפסה, להשתמש באשפים למשימות נפוצות ולפתור בעיות במדפסת, אם יש כאלה.