מסך הבית
מסך הבית

מסך הבית

מסך הבית בצג המדפסת מציג את המצב הנוכחי של המדפסת ומאפשר לך גישה לתפריטי המדפסת. ניתן לסובב את התמונה במדפסת בזווית של 360 מעלות כדי להציג את המידע שמופיע בה מכל הזוויות.