תפריטי המשתמש
תפריטי המשתמש

תפריטי המשתמש

ניתן להשתמש בתפריטי המשתמש של המדפסת לקביעת התצורה של המדפסת.
להלן התפריטים הזמינים:
  • תפריט System (מערכת)
  • התפריט Connection (חיבור)
  • תפריט Print (הדפסה)
  • תפריט RFID
  • תפריט Storage (אחסון)
תיאורי תפריטי המשתמש כוללים דרכים אחרות לשינוי אותן ההגדרות כאשר קיימות אפשרויות אחרות. ניתן גם לשנות חלק מההגדרות באמצעות אשפי המדפסת. ראה אשפי המדפסת.