התפריט Connection (חיבור)
התפריט Connection (חיבור)

התפריט Connection (חיבור)

השתמש בתפריט זה כדי לקבוע את פרמטרי החיבור לתקשורת מדפסת קווית ואלחוטית (Wi-Fi ו-Bluetooth).