RFID‏ > RFID Status (מצב RFID)
RFID‏ > RFID Status (מצב RFID)

RFID‏ > RFID Status (מצב RFID)

הצגת מצב מערכת המשנה של RFID של המדפסת.
פקודות ZPL קשורות:
^HL, ~HL
פקודת SGD בשימוש:
rfid.error.response