תפריט Storage (אחסון)
תפריט Storage (אחסון)

תפריט Storage (אחסון)

השתמש בתפריט כדי לנהל את פעולות הקבצים במדפסת, לגישה לקבצים חיצוניים דרך USB מארח, ולהדפסת תבניות מדבקות.