זיהוי והתאוששות - מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')
זיהוי והתאוששות - מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')

זיהוי והתאוששות - מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')

כשהסרט נגמר במדפסת, היא מתריעה על מצב זה. זהו חלק ממחזור ההדפסה הרגיל. בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את הסרט ולהמשיך בהדפסה.
  1. פתח את המדפסת.
    בדרך כלל, במצב 'הסרט נגמר', הסרט הרפלקטיבי - שבו משתמשת המדפסת כדי לזהות את סוף הסרט - חשוף בצד התחתון של מחסנית הסרט או גליל הסרט. גם גליל הסרט הקדמי/העליון מלא.
  2. הוצא את גליל הסרט המשומש או את מחסנית הסרט מצירי האיסוף והשלך אותו כהלכה. שמור את ליבת הסרט הריקה (גליל) כדי שתוכל להשתמש בו לטעינה של גליל סרט חדש.
  3. טען גליל סרט חדש (או הכנס מחסנית סרט חדשה אם המדפסת שברשותך היא מדגם מחסנית סרט).
  4. לחץ על
    FEED
    (הזנה) (קידום) פעם אחת כדי לחדש את ההדפסה.