התקנת אפשרויות ומודולי קישוריות של המדפסת
התקנת אפשרויות ומודולי קישוריות של המדפסת

התקנת אפשרויות ומודולי קישוריות של המדפסת

אם המדפסת שלך תשתמש באחת מאפשרויות המדפסת הבאות, תצטרך להתקין אותם לפני שתמשיך להתקנת המדפסת.
  • מודול אלחוט (802.11ac ו-Bluetooth 4.2) - ראה "התקנת מודול הקישוריות האלחוטית", עמ' 66 התקנת מודול הקישוריות האלחוטית
  • מודול יציאה טורית (RS-232 DB-9) – ראה התקנה של מודול יציאה טורית.
  • מודול Ethernet ‏(LAN) פנימי – ראה התקנת מודול Ethernet (LAN) פנימי.
  • מנפק מדבקות (מקלף אוטומטית את נייר המגן מהמדבקה ומנפיק את המדבקה) – ראה התקנת מנפק המדבקות.
  • יחידת חיתוך מדיה (לשימוש כללי) סטנדרטית – ראה התקנה של יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית.
  • מתאמי גודל לליבת גליל מדיה עבור ליבות מדיה בקוטר פנימי של 38.1 מ"מ (1.5 אינץ'), 50.8 מ"מ (2.0 אינץ') או 76.2 מ"מ (3.0 אינץ'). – לקבלת מידע על מתאמים אלו, ראה מתאמי גודל לליבת גליל מדיה. כדי להתקין את המתאמים, ראה התקנת מתאמים של גליל מדיה.