הכנת המדיה להדפסה
הכנת המדיה להדפסה

הכנת המדיה להדפסה

רכוש מדיה שתתאים לצורכי ההדפסה שלך. המדפסת אינה מגיעה עם מדיה.
ניתן להשתמש במדבקות, בתגיות, בכרטיסים, בנייר קבלות, בבלוקים בקיפול מניפה, במדבקות עמידות בפני שיבוש או בתבניות אחרות של מדיית הדפסה. השתמש באתר האינטרנט של Zebra כדי לבחור את המדיה הנכונה לשימוש המיועד להדפסה, או התייעץ עם המשווק שלך.
כדי לרכוש מדיה שנועדה באופן ספציפי לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך, עבור אל zebra.com/supplies.
במהלך ההתקנה, השתמש באותה מדיה שבה תשתמש להפעלה רגילה של המדפסת. פעולה זו תעזור לך לזהות בעיות בהתקנה או ביישום בפועל, כדי לטפל בהן כבר מההתחלה.