הכנת המדיה והטיפול בה
הכנת המדיה והטיפול בה

הכנת המדיה והטיפול בה

כדי להפיק את איכות ההדפסה המרבית חשוב להקפיד על הטיפול במדיה ואחסונה. אם המדיה תזדהם או תתלכלך, היא תוכל להזיק למדפסת או לגרום לפגמים בתמונה המודפסת, כגון חללים ריקים, פסים, שינויי צבע ופגיעה באיכות הדבק.
במהלך הייצור, האריזה, הטיפול והאחסון, השכבה החיצונית של המדיה עלולה להתלכלך או להזדהם. הסר את השכבה החיצונית של גליל המדיה או הבלוק כדי לצמצם את האפשרות להעברת מזהמים מהמדיה אל ראש ההדפסה בזמן הדפסה.