סוגים וטעינה של מדיית גליל
סוגים וטעינה של מדיית גליל

סוגים וטעינה של מדיית גליל

המדפסות תומכות בשלושת הסוגים הבסיסיים של מדיה: מדיה רציפה, מדיית סימון ומדיית מדבקות. כל שלושת הסוגים טעונים באותה דרך בדגמי המדפסות המתוארים במדריך זה.
  • המדיה הרציפה אינה כוללת סימונים להגדרת אורך ההדפסה. אלה נמצאים בשימוש בדרך כלל בקבלות.
  • מדיית הסימון מגיעה עם קווים שחורים, סימנים שחורים, חריצים או חורים שעוזרים למדפסת לחוש את אורך ההדפסה.
  • מדיית המדבקות מאפשרת לחיישן המדפסת לצפות בגב המדיה (נייר המגן) ולחוש את ההתחלה והסיום של המדבקות בגליל.
המדפסת משתמשת בשתי שיטות חישה לטיפול במגוון רחב של מדיות:
  • חישה טרנסמיסיבית במיקום מרכזי למדיה רציפה ולמדיית מדבקות עם מרווח/מערך.
  • חישה זחיחה (בהחזרת אור) ברוחב מלא לתבנית הדפסה (אורך) באמצעות סימונים שחורים, קווים שחורים, חריצים או חורים.