טעינת מדיה בגליל עבור דגמים עם יחידת חיתוך
טעינת מדיה בגליל עבור דגמים עם יחידת חיתוך

טעינת מדיה בגליל עבור דגמים עם יחידת חיתוך

אם במדפסת שלך מותקן מודול יחידת החיתוך האופציונלי, השתמש בהוראות הבאות כדי להמשיך לטעון את המדיה בגליל.
  1. השחל את המדיה דרך חריץ המדיה של יחידת החיתוך ומשוך אותה החוצה מחזית המדפסת.
  2. סגור את המדפסת. לחץ מטה עד שהמכסה יינעל למקומו בנקישה.
ייתכן שתצטרך לכייל את המדפסת למדיה. ראה הפעלת כיול מדיה של SmartCal. כדי שהמדפסת תפעל כהלכה, יש לכוונן את החיישנים כדי שיזהו את המדבקה, את נייר המגן והמרחק בין המדבקות.
עם זאת, אינך חייב לכייל מחדש את חיישני המדיה של המדפסת כשאתה טוען מדיה בעלת אותם מפרטים פיזיים (גודל, סוג מדבקה), השייכת לאותו ספק/אצווה. אם זהו המקרה, פשוט לחץ על
FEED
(הזנה) (קידום) כדי להכין את המדיה החדשה להדפסה.