בדיקת הדפסה עם דוח תצורה
בדיקת הדפסה עם דוח תצורה

בדיקת הדפסה עם דוח תצורה

לפני חיבור המדפסת למחשב, ודא שהמדפסת נמצאת במצב עבודה על ידי הדפסת דוח תצורה.
המידע בדוחות התצורה עשוי להועיל בתהליכי התקנת המדפסת ופתרון בעיות במדפסת.
 1. ודא שהמדיה (והסרט, אם אתה מדפיס במדיה להעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת ושהמכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. הדלק את המדפסת.
 3. לאחר שהמדפסת נכנסת למצב מוכן (נורית חיווי המצב מאירה בירוק קבוע), לחץ לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) בו-זמנית למשך שתי שניות ושחרר.
דוחות תצורת המדפסת ותצורת הרשת יודפסו. כאשר המדפסת מפסיקה להדפיס את הדוחות, נורית חיווי המצב מאירה בירוק קבוע.
אם אינך מצליח להדפיס דוחות אלו, ראה פתרון בעיות.