זיהוי והתאוששות ממצב 'המדיה נגמרה'
זיהוי והתאוששות ממצב 'המדיה נגמרה'

זיהוי והתאוששות ממצב 'המדיה נגמרה'

כאשר תסתיים המדיה, המדפסת תדווח על מצב 'המדיה נגמרה'. נוריות חיווי המצב מהבהבת באדום ונורית חיווי החומרים המתכלים מוארת באדום. זהו חלק ממחזור השימוש הרגיל במדיה.
להתאוששות ממצב 'המדיה נגמרה':
 1. פתח את המדפסת.
  במהלך התראת מצב 'המדיה נגמרה', המדיה נמצאת בדרך כלל בקצה הגליל או כמעט בקצה הגליל, עם מדבקה חסרה בנייר המגן.
 2. הסר את המדיה שנותרה ואת ליבת הגליל.
 3. הכנס גליל מדיה חדש.
  אם אתה מתקין מדיה דומה נוספת...
  טען את המדיה החדשה ולחץ על
  FEED
  (הזנה) (קידום) פעם אחת כדי לחדש את ההדפסה.
  אם המדיה החדשה שטענת אינה דומה למדיה הקודמת שבה השתמשה המדפסת (גודל או אורך שונה, או כזו שהגיעה מספק או מאצווה אחרים)...
  טען את המדיה החדשה והשתמש בנוהל SmartCal כדי לכייל את המדפסת למדיה החדשה ולהבטיח תוצאות הדפסה מיטביות.
  אם אתה טוען מדיה מבודל (אורך או רוחב) אחר, בדרך-כלל תצטרך לשנות את ממדי המדיה המתוכנתים או את תבנית המדבקה הפעילה על ידי כוונון הגדרות המדפסת באמצעות התפריט או פקודות תכנות המדפסת.
לעתים, ייתכן שתחסר מדבקה באמצע גליל מדבקות, במקום בסוף גליל המדיה. זה עשוי לגרום למדפסת להציג התראת 'המדיה נגמרה'. להתאוששות ממצב התראה זה:
 1. משוך את המדיה החוצה מעבר למדבקה החסרה, עד שהמדבקה הבאה תימצא מעל לגליל ההדפסה.
 2. סגור את המדפסת.
 3. לחץ פעם אחת על
  FEED
  (הזנה) (קידום).
המדפסת מסנכרנת מחדש את מיקום המדבקה ומתכוננת לחידוש ההדפסה.