חיבור המדפסת למחשב
חיבור המדפסת למחשב

חיבור המדפסת למחשב

השתמש בשלבים אלו כדי לחבר את המדפסת למחשב.
 1. החלט כיצד תבצע את החיבור למדפסת.
  המדפסת תומכת באפשרויות הממשק והתצורות הבאות:
  • ממשק אפיק טורי אוניברסלי‏ (USB 2.0) – סטנדרטי. לדרישות הכבלים, ראה דרישות כבלי ממשק, ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB) ו-ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB).
  • RS232 טורי – סטנדרט במדפסות מדגם ZD621, ואפשרות לשדרוג בשטח במדפסות מדגם ZD421. ראה ממשק יציאה טורית.
  • Ethernet‏ / LAN – סטנדרט במדפסות מדגם ZD621, ואפשרות לשדרוג בשטח במדפסות מדגם ZD421. עיין בדרישות כבלי ממשק ובEthernet‏ (‏LAN‏, RJ-45) לדרישות הכבלים.
  • Wi-Fi ‏(802.11ac) ו-Bluetooth Classic 4.1 (תאימות ל-3.0) פנימיים – אפשרות שהותקנה על ידי היצרן. ראה אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic.
   מדפסות מסדרה Zebra ZD המצוידות באפשרות לקישוריות Wi-Fi תומכות ב-Bluetooth Low Energy (חיבור במהירות נמוכה). תוכל להגדיר אותן באמצעות תוכניות השירות להתקנה של Zebra המותקנות בהתקני Android או iOS.
  הקפד לבדוק את הכבלים והפרמטרים הייחודיים של כל ממשק תקשורת פיזי של המדפסת. פעולה זו תעזור לך להגדיר במדפסת את ההגדרות הנכונות. לקבלת הוראות מפורטות על הגדרת התצורה של תקשורת רשת (Ethernet ‏/ Wi-Fi) ו-Bluetooth, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית וקווית ובמדריך בנושא תקשורת Bluetooth אלחוטית המופיעים בקישורי המידע על המוצר המפורטים ב'אודות מדריך זה'.
 2. כבה את המדפסת.
 3. חבר את המדפסת למחשב או להתקן שבו תשתמש כדי לנהל את המדפסת, באמצעות שיטת החיבור שבחרת (USB, ‏Ethernet / ‏LAN‏, Wi-Fi או Bluetooth).
 4. הפעל את תוכניות השירות להתקנה של Zebra ‏(ZSU) מההתקן הראשי. ראה הפעלת אשף התקנת המדפסת.
  ההתקן הראשי יכול להיות מחשב Windows או מחשב נייד הפועל עם מערכות ההפעלה המפורטות ב-התקנה עבור Windows, התקן Android, או התקן Apple. האפשרויות הנתמכות לחיבור המדפסת הן חיבור קווי/Ethernet‏, USB, וכן תקשורת אלחוטית, Bluetooth Classic ו-Bluetooth Low Energy ‏(Bluetooth LE).
  תוכניות השירות להתקנה של Zebra‏ (ZSU) תוכננו לעזור לך בהתקנת ממשקים אלה. להורדת המדריך למשתמש של ZSU, עבור אל zebra.com/setup.
  לפני שתדליק את המדפסת, המתן עד שתקבל הנחיה לכך מאשף ההתקנה. השאר את מתג ההפעלה במצב OFF (כבוי) בעת חיבור כבל הממשק. לפני חיבור או ניתוק של כבלי תקשורת, כבל החשמל חייב להיות מחובר למקור המתח ולשקע החשמל שבגב המדפסת.
  האשף של ZSU מתקין את מנהלי ההתקן של Windows עבור Zebra.
 5. כאשר אשף ההתקנה של ZSU ינחה אותך לעשות זאת, הדלק את המדפסת ואז פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את הגדרת המדפסת.