Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)
Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)

Ethernet‏ (‏LAN‏, RJ-45)

המדפסת שברשותך מצריכה כבל UTP RJ-45 לרשת Ethernet, בעל דירוג CAT-5 ומעלה.
המדפסת חייבת להיות מחוברת פיזית לרשת ה-Ethernet/LAN שלך באמצעות הכבל המתאים, ויש להגדירה כהלכה כדי שתתחבר לרשת ותפעל בה.
המדפסת כוללת שרת הדפסה ברשת מובנה, שניתן לגשת אליו דרך דפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת.
‎1‎
כבל Ethernet (מחבר RJ-45)
לקבלת מידע על אופן הגדרת המדפסת לפעולה ברשת Ethernet/LAN תואמת, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית וקווית.

נוריות חיווי מצב/פעילות של Ethernet

מחבר Ethernet במדפסת הוא בעל שתי נוריות חיווי מצב/פעילות. נוריות חיווי אלו גלויות באופן חלקי כדי לספק מצב ממשק במחבר.
המדפסת כוללת ממשק משתמש וגם נוריות חיווי. הנוריות הללו מציגות את מצב פעולת הרשת של המדפסת. לקבלת פרטים נוספים, ראה משמעות הדפוסים של נוריות החיווי.
מצב נורית LED
תיאור
שתי הנוריות כבויות
לא זוהה קישור Ethernet.
ירוק
זוהה קישור ‎100 Mbps.
ירוק עם כתום מהבהב
זוהו קישור ‎100 Mbps ופעילות Ethernet.
כתום
זוהה קישור ‎10 Mbps.
כתום עם ירוק מהבהב
זוהו קישור ‎10 Mbps ופעילות Ethernet.