בחירת מצב הדפסה או שיטת איסוף
בחירת מצב הדפסה או שיטת איסוף

בחירת מצב הדפסה או שיטת איסוף

כדי להגדיר שימוש של המדפסת במצב הדפסה ספציפי, עיין בהוראות השימוש בפקודה
^MM
במדריך התכנות של ZPL. כדי להוריד מדריך זה, עבור אל אחד מקישורי המידע על המדפסת המפורטים בכתובת zebra.com/support.
המדפסת שלך תומכת במצבי ההדפסה הבאים:
תלישה (ברירת מחדל; זמין עם כל אפשרות של המדפסת ועם מרבית סוגי המדיה)
המדפסת מדפיסה את המדבקות עם קבלתן. את המדבקות ניתן לתלוש לאחר הדפסתן.
קילוף (זמין אם מותקנת אצלך אפשרות מנפק המדבקות)
המדפסת מקלפת את המדבקה מנייר המגן תוך כדי ההדפסה. היא משהה את הדפסת המדבקה הבאה עד להסרת המדבקה הנוכחית.
יחידת חיתוך (אם מותקנת אצלך יחידת חיתוך אופציונלית על ידי היצרן)
המדפסת חותכת כל מדבקה בנפרד לאחר הדפסתה.
כדי להגדיר את המדפסת לשימוש במצב הדפסה זמין:
  • השתמש בפקודה
    ^MM
    המתוארת במדריך תכנות ה-ZPL. מדריך זה זמין להורדה בכתובת zebra.com/manuals.