פקודות לתכנות מחסנית סרט
פקודות לתכנות מחסנית סרט

פקודות לתכנות מחסנית סרט

מדפסת מחסנית הסרט הזמינה עם סדרת מדפסות Zebra מציעה מספר פקודות תכנות Set-Get-Do‏ (SGD) לתמיכה בשימוש במחסנית הסרט.
עיין במדריך התכנות של ZPL לקבלת פרטים נוספים על פקודות SGD ובמיוחד על פקודות SGD הקשורות למחסנית סרט. המדריך זמין להורדה בכתובת zebra.com/manuals.
להלן דוגמאות לפקודות מחסנית סרט של SGD.
! U1 getvar "device.feature.ribbon_cartridge" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.part_number" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.authenticated" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.length_remaining" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.serial_number" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.width" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.type" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.length" ! U1 getvar "ribbon.cartridge.inserted"
ribbon.ribbon_low.warning : 50 , Choices: off,5,10,15,25,50,75,100 ! U1 getvar "ribbon" ! U1 getvar "ribbon.ribbon_low.warning" ! U1 setvar "ribbon.ribbon_low.warning" "75" ! U1 setvar "ribbon.ribbon_low.warning" "off"
תוכל להשתמש בתוכניות השירות להתקנה של Zebra כדי לשלוח פקודות למדפסת ולקבל ממנה דיווחי מצב באמצעות התכונה
Open Communication With Printer
(פתיחת תקשורת עם המדפסת).