הדפסה עם האפשרות לחיבור בסיס סוללה וסוללה
הדפסה עם האפשרות לחיבור בסיס סוללה וסוללה

הדפסה עם האפשרות לחיבור בסיס סוללה וסוללה

נוהלי תפעול המדפסת משתנים מעט בעת שימוש בסוללה. תרחישי חיבורי המתח ואבדן המתח מחייבים את ההבדלים בתפעול. הסוללה תוכננה למקסם את חיי הסוללה, לשמור על איכות ההדפסה ולספק תפעול פשוט.
  • כשאתה מחבר את ספק הכוח החיצוני של המדפסת לסוללה, אתה 'מעיר אותה' וקובע אם נדרשת טעינה (רמת טעינה מתחת ל-90%).
  • הסוללה לא תתחיל בטעינה לפני שרמת הטעינה של הסוללה תרד מתחת ל-90%. תכנון הטעינה הזה מאריך את חיי הסוללה.
  • לאחר תחילת הטעינה, הסוללה תיטען לקיבולת של 100% ותעבור למצב שינה.
  • המדפסת מקבלת מתח חיצוני שמועבר דרך מעגל הסוללה למדפסת. הסוללה אינה נטענת כאשר המדפסת מדפיסה או מעבירה מדיה.
  • הסוללה משתמשת באספקת מתח מינימלית ביותר במהלך מצב שינה כדי לנצל באופן מקסימלי את הטעינה האצורה בסוללה.
  • כדי לטעון סוללה פרוקה במלואה, נדרשות כשעתיים.