זיהוי הגופנים במדפסת שלך
זיהוי הגופנים במדפסת שלך

זיהוי הגופנים במדפסת שלך

ניתן לטעון את הגופנים באזורי אחסון שונים במדפסת. הגופנים והזיכרון משותפים לשפות התכנות של המדפסת.
שפת התכנות ZPL מסוגלת לזהות גופנים של EPL ו-ZPL. עם זאת, תכנות EPL מסוגל לזהות רק גופנים של EPL. לקבלת מידע נוסף על הגופנים וזיכרון המדפסת, עיין במדריכי התכנות המתאימים.
גופנים ספציפיים ל-ZPL:
כדי לנהל ולהוריד גופנים לתפעול הדפסה עם ZPL
השתמש בתוכניות השירות להתקנה של Zebra או בתוכניות השירות של ZebraNet Bridge.
כדי להציג את כל הגופנים הטעונים במדפסת שלך
שלח למדפסת את פקודת
^WD
של ZPL. לקבלת פרטים עיין במדריך למתכנתים של ZPL.
ב-ZPL:
 • גופני מפת הסיביות באזורי הזיכרון השונים של המדפסת מזוהים על-פי סיומת הקובץ
  .FNT
  .
 • הגופנים הניתנים לשינוי גודל מזוהים על-פי סיומות הקובץ
  .TTF
  ‏,
  .TTE
  או
  .OTF
  . (EPL אינה תומכת בגופנים אלה.)