כוונון איכות ההדפסה
כוונון איכות ההדפסה

כוונון איכות ההדפסה

איכות ההדפסה מושפעת משילוב של הגדרת החום (או הצפיפות) של ראש ההדפסה, מהירות ההדפסה והמדיה שנטענה. נסה הגדרות שונות כדי לקבוע את התצורה האופטימלית לשימוש שלך.
תוכל להגדיר את איכות ההדפסה באמצעות האשף
Configure Print Quality
(הגדרת תצורת איכות ההדפסה) בתוכניות שירות להתקנה של Zebra.
הדפס דוח איכות הדפסה באמצעות בדיקה עצמית עם הלחצן FEED (הזנה) כדי להדפיס מגוון מדבקות שיעזרו לך לזהות את רמת הצבע השחור ואת מהירות ההדפסה למיטוב איכות ההדפסה הכללית ואיכות הברקוד. לקבלת הוראות בנוגע להדפסת הדוח, ראה הדפסת דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן FEED - ההזנה).
לפני כוונון הגדרות כלשהן, ודא את הגדרות המדיה של המדפסת על ידי הדפסת מדבקת תצורה של המדפסת. ראה הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול).
 1. לכוונון הגדרת רמת הצבע השחור (או הצפיפות) של ההדפסה, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • השתמש בפקודה Set Darkness‏ (
   ~SD
   ) (הגדר רמת שחור) של ZPL. לקבלת פרטים, עיין במדריך התכנות של ZPL, שניתן להורדה בכתובת zebra.com/manuals.
 2. כדי לכוונן את מהירות ההדפסה, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
  • תוכנת יישום כגון ZebraDesigner, הזמינה להורדה בכתובת zebra.com/zebradesigner.
  • הפקודה Print Rate ‏(קצב הדפסה) (‏
   ^PR
   ‏‎) של ZPL. לקבלת פרטים, עיין במדריך התכנות של ZPL, שניתן להורדה בכתובת zebra.com/manuals.
  יצרני מדיה עשויים להמליץ על הגדרות מהירות ספציפיות כאשר תשתמש במדיה שלהם במדפסת. המהירות המומלצת עשויה להיות נמוכה מהגדרת המהירות המרבית של המדפסת.
 3. כדי להקטין את המרחק המרבי עבור חישה וזיהוי סוג מדיה אוטומטי, השתמש בפקודה Maximum Label Length (אורך מדבקה מרבי) (
  ^ML
  ) של ZPL.
  המרחק המינימלי צריך להיות לא פחות מפעמיים מאורך המדבקה הארוכה ביותר שתודפס. אם המדבקה הגדולה ביותר שתודפס היא מדבקה בגודל 2 על 6 אינץ', ניתן להקטין את מרחק הזיהוי של אורך המדבקה (המדיה) מברירת המחדל של המרחק, שהיא 39 אינץ', ל-12 אינץ'.