כוונון רוחב ההדפסה
כוונון רוחב ההדפסה

כוונון רוחב ההדפסה

לפני השימוש הראשון במדפסת תידרש להגדיר את רוחב ההדפסה. תידרש להגדירו גם כשאתה טוען במדפסת מדיה שהרוחב שלה שונה מזו שטענת במשימת ההדפסה הקודמת.
כדי להגדיר את רוחב ההדפסה, תוכל להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:
  • מנהל התקן מדפסת של Windows
  • תוכנת יישום, כגון ZebraDesigner, הזמינה להורדה בכתובת zebra.com
  • פקודת 'רוחב הדפסה' לתכנות ZPL ‏ (
    ^PW
    ). לקבלת פרטים, עיין במדריך התכנות של ZPL, הזמין בכתובת zebra.com/manuals.
  • לקבלת הוראות בנוגע לכוונון הרוחב, ראה כוונון רוחב הדפסה ידני.