הדפסה על מדיה בקיפול מניפה
הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

השתמש בנוהל זה כדי להדפיס על מדיה בקיפול מניפה.
מדיה בקיפול מניפה נכנס למדפסת מאחור ויוצא דרך חזית המדפסת במהלך משימת ההדפסה.
 1. הסר את המדיה מהמדפסת.
 2. אם ברשותך מדפסות העברה תרמית שמותקן בהן מכסה קיפול מניפה, הסר את המכסה.
 3. פתח את המכסה העליון של המדפסת.
 4. עבור מדפסות ZD621 ומדפסת מחסנית ZD421, כוונן את מיקום המעצור של מוביל המדיה באמצעות הגלגל בצבע זהב.
  1. השתמש בפיסה מהמדיה בקיפול מניפה כדי לקבוע את מיקום המעצור.
  2. כדי להרחיב את המרווח בין המובילים, סובב את הגלגל הרחק ממך. כדי להצר את המרווח, סובב את הגלגל לכיוון שלך.
 5. למדפסות ZD421 שאינן מדפסות מחסנית - כוונן את מיקום המעצור של מוביל המדיה באמצעות נועל ההחלקה על מוביל המדיה השמאלי.
  1. השתמש בפיסה מהמדיה בקיפול מניפה כדי לקבוע את מיקום המעצור.
  2. דחף את המנעול האפור מטה לעבר בסיס מחזיקי גליל המדיה כדי לנעול את מיקום הגליל.
  3. סובב את הגלגל לעברך כדי להקטין את המרווח בין מובילי המדיה.
 6. הכנס את המדיה דרך החריץ בגב המדפסת והעבר את המדיה בין מוביל המדיה לבין מחזיקי הגליל.
 7. סגור את המכסה העליון.
ייתכן שמיקום העצירה של מוביל המדיה יצריך כוונון נוסף אם, אחרי הדפסה או לחיצה על
FEED
(הזנה) כדי לקדם כמה מדבקות, יתרחשו הדברים הבאים:
 • המדיה לא תמשיך להתקדם במרכז (תנוע מצד לצד), או
 • צדי המדיה (נייר המגן, תגית, נייר וכדומה) שחוקים או פגומים בעת יציאתם מהמדפסת.
אם כוונון נוסף לא פותר את הבעיה, נתב את המדיה מעל שני פיני החזקת הגליל שבמוביל המדיה.
תוכל גם לספק תמיכה נוספת במדיה דקה על-ידי מיקום ליבת גליל ריקה (ברוחב זהה לזה של מערום המדיה בקיפול מניפה) בין מחזיקים הגליל.