שימוש במנפק המדבקות האופציונלי
שימוש במנפק המדבקות האופציונלי

שימוש במנפק המדבקות האופציונלי

ההתקן האופציונלי של מנפק המדבקות מאפשר לך להדפיס מדבקה, ונייר המגן (נייר/מערך) יוסר באופן אוטומטי לפני שהמדבקה תונפק. אם אתה מדפיס מספר רב של מדבקות והמדפסת תוכנתה כהלכה, המדפסת תדפיס ותנפיק את המדבקה הבאה לאחר שתסיר מדבקה מקולפת שכבר הודפסה והונפקה.
כדי להשתמש במצב הנפקת מדבקות, השתמש במנהל ההתקן של מדפסת Windows - או באשף קביעת התצורה של הגדרות המדפסת בתוכניות השירות להתקנה של Zebra - כדי לקבוע את ההגדרה Media Handling (טיפול במדיה) במדפסת בתור Peel-Off (קילוף).
ניתן גם לקבוע את תצורת המדפסת שתנפיק מדבקות על ידי שליחת פקודות תכנות אליהן. באמצעות ZPL, השתמש ברצפי הפקודות הבאים:
 • ^XA ^MMP ^XZ
 • ^XA ^JUS ^XZ
 1. טען את המדבקות במדפסת. סגור את המדפסת ולחץ על
  FEED
  (הזנה) עד שיצאו מהמדפסת לפחות 100 מ"מ (4 אינץ') של מדבקות חשופות. השאר את המדבקות על נייר המגן.
 2. הרם את נייר המגן מעל לחלקה העליון של המדפסת, ולאחר מכן פתח את הדלת על ידי משיכת התפס המוזהב שבמרכז דלת המנפק לכיוון הנגדי למדפסת.
 3. הכנס את נייר המגן של המדבקה בין דלת המנפק לבין גוף המדפסת.
 4. סגור את דלת המנפק תוך משיכה ומתיחה של קצה נייר המגן של המדבקה.
 5. לחץ ושחרר את
  FEED
  (הזנה) (קידום) פעם אחת או יותר עד שתוכל לראות את המדבקה ולהסיר אותה.
 6. במהלך עבודת הדפסה, המדפסת תקלף את השכבה האחורית ותציג מדבקה בודדת. הוצא את המדבקה מהמדפסת כדי לאפשר את הדפסת המדבקה הבאה.
  אם לא הפעלת את חיישן הוצאת המדבקה - באמצעות פקודות תכנות של המדפסת - כדי לזהות הסרה של המדבקה שנופקה (קולפה), ייתכן שהמדבקות המודפסות ייערמו זו על זו ויגרמו לחסימה במנגנון.