שימוש באופציות ללא נייר מגן
שימוש באופציות ללא נייר מגן

שימוש באופציות ללא נייר מגן

האפשרויות Tear-Off (תלישה) ו-Cutter (יחידת חיתוך) של המדיה ללא נייר מגן פועלות כמו המדפסות עם המדיה הרגילה. אפשרויות אלה כוללות חיישן נוסף לזיהוי המועד שבו מדבקה שהודפסה והוצגה לאיסוף אכן הוצאה מהמדפסת.
מדפסות למדיה ללא נייר מגן דורשות תהליכי ניקוי מיוחדים כדי למקסם את השטח של גליל ההדפסה (ההנעה) והמשטחים המיוחדים שאינם דביקים במדפסת ובאזורי נתיב המדיה.
אפשרות ההדפסה ללא נייר מגן מאפשרת לך להדפיס תבניות/טפסים מרובי מדבקות עם עצירה בין כל מדבקה ומדבקה. הסרת המדפסת המנופקת (מקולפת) גורמת למדפסת להדפיס ולנפק את המדבקה הבאה עד להדפסת כל המדבקות.
כדי להשתמש במצב הניפוק, הגדר את MEDIA HANDLING (טיפול במדיה) בתור PEEL-OFF (קילוף) במנהל ההתקנים של המדפסת או באמצעות תוכניות השירות להתקנה של Zebra דרך אשף קביעת התצורה של הגדרות המדפסת.
לחלופין, שלח את פקודות התכנות התאימות של ZPL למדפסת. בעת תכנות ב-ZPL, תוכל להשתמש ברצפי הפקודה המוצגים להלן כדי לקבוע את תצורת המדפסת לשימוש במנפק המדבקות האופציונלי:
  • ^XA ^MMP ^XZ
  • ^XA ^JUS ^XZ
לקבלת פרטים, עיין במדריך התכנות של ZPL, שניתן להורדה בכתובת zebra.com/manuals.