הדפסה ללא נייר מגן
הדפסה ללא נייר מגן

הדפסה ללא נייר מגן

מדיה ללא נייר מגן נטענת בדרך דומה לזו של דגמים עם מסגרת תלישה רגילה או יחידת חיתוך כללית המותקנת כאופציה על ידי היצרן.
לקבלת מידע על טעינת המדיה, ראה טעינת מדיה וגם טעינת מדיה בגליל עבור דגמים עם יחידת חיתוך.
  • טעינת מדיה מחדש - נקה את ראש ההדפסה ובדוק את נתיב המדיה ואת גליל ההדפסה לאיתור הצטברויות של דבק ופסולת. הסר את החלקיקים באמצעות הצד הדביק של המדיה ללא נייר מגן שלך. גע קלות בנתיב המדיה ובגליל ההדפסה בעזרת המדבקה כדי לאסוף חלקיקים מהאזורים החשופים של גליל ההדפסה ונתיב המדיה. לקבלת מידע נוסף, עיין בערך 'גליל הדפסה (הנעה) ללא נייר מגן' ב לוח זמנים מומלץ לניקוי.
  • אסור להסיר מדיה חדשה מעטיפת המגן שלה לפני שתהיה מוכן להניח אותה במדפסת. הנחת הגליל על צדו עלולה לגרום להצטברות מזהמים והם עלולים להידבק למשטחים.
בקצוות החיצוניים של גליל ההדפסה עלולים להצטבר שאריות דבק. לאחר שימוש בגלילי מדיה רבים, טבעות דבק אלה עלולות להתנתק בעת שימוש שגרתי במדפסת. חלקיקים אלה מצטברים ועלולים לעבור לאזורים אחרים. נקה את גליל ההדפסה לפי הצורך כדי להסיר את ההצטברות. לשם כך, היעזר בהנחיות בפרק 'תחזוקה' שבמדריך זה.