שליחת קבצים למדפסת
שליחת קבצים למדפסת

שליחת קבצים למדפסת

ניתן לשלוח קובצי גרפיקה, גופנים ותכנות אל המדפסת ממערכות ההפעלה הנתמכות של Microsoft Windows באמצעות מנהל הפרופילים של Link-OS, תוכניות השירות להתקנה (ומנהל ההתקן) של Zebra, ‏ZebraNet Bridge או Zebra ZDownloader הזמינים באתר האינטרנט של Zebra בכתובת zebra.com/software.