אפשרות נעילת מדפסת ZD621
אפשרות נעילת מדפסת ZD621

אפשרות נעילת מדפסת ZD621

אפשרות נעילת המדפסת זמינה רק כדגם של שירותי הבריאות (Healthcare).
התכונות הבאות מובנות בנעילת המדפסת:
 • גישת מנעול ומפתח לתא המדיה של המדפסת.
  • מנגנון נעילה ממתכת המובנה במדפסת.
  • חלקי מתכת המיוצרים במדויק לתנועה חוזרת ונשנית.
  • מנגנון הנעילה מגיע עם שני מפתחות.
 • תמיכה בחריץ נעילה Kensington המוכר בתעשייה, כדי לאפשר לך לנעול את המדפסת לעצם נייח, כגון שולחן.
 • חלון מדיה אטום באופן קבוע, לאבטחה נוספת (אינו ניתן לתחזוקה).
 • לחצן
  FEED
  (הזנה) מושבת בדגמי נעילת המדפסת. זאת כדי למנוע ממשתמשים לקדם מדיה באופן ידני כאשר המדפסת נעולה. הלחצן
  FEED
  (הזנה) יאותחל תמיד במצב מושבת של
  FEED
  (הזנה).
 • תמיכה אך ורק במדיה שניתנת לטעינה במדפסת. דגם זה אינו מומלץ אם אתה זקוק למדיה בקיפול מניפה לצורך הדפסה.