EPL Line Mode (מדפסות העברה תרמית ישירה בלבד)
EPL Line Mode (מדפסות העברה תרמית ישירה בלבד)

EPL Line Mode (מדפסות העברה תרמית ישירה בלבד)

המדפסת בהעברה תרמית ישירה תומכת בהדפסת Line Mode. הדפסה ב-EPL Line Mode מתוכננת להיות תואמת ברמת הפקודה לשפת התכנות EPL1.
הדפסה במצב Line Mode אידאלית לקמעונאות בסיסית (מוכרת גם בשם נקודת מכירה או POS), למשלוחים, למלאי, לבקרת זרימת עבודה ולמדבקות כלליות. מדפסות EPL עם Line Mode הן מדפסות רב-תכליתיות, המסוגלות להדפיס מגוון רחב של מדיה וברקודים.
Line Mode מדפיס רק שורות יחידות שיהיו בגובה של הרכיב הגדול ביותר הנמצא בשורת הטקסט והנתונים – ברקוד, טקסט, לוגו או קווים אנכיים פשוטים. למצב Line Mode יש מגבלות רבות בשל ההדפסה של שורה יחידה: אין מיקום רכיבים מדויק, אין רכיבים חופפים ואין ברקודים אופקיים (סולם).
 • כדי להיכנס לפעולת המדפסת Line Mode, שלח למדפסת את הפקודה
  OEPL1
  של EPL. לקבלת פרטים, עיין במדריך התכנות של EPL‏ (Page Mode) או במדריך התכנות של EPL Line Mode.
 • צא מפעולת המדפסת Line Mode על ידי שליחת הפקודה ‏
  escOEPL2
  של Line Mode למדפסת. לקבלת פרטים, עיין במדריך התכנות של EPL Line Mode.
 • כאשר Line Mode פעיל, תכנות Page Mode של ZPL ו-EPL‏ (EPL2) יעובד כתכנות ונתונים של Line Mode.
 • כאשר ברירת המחדל של Page Mode של ZPL ו-EPL‏ (EPL2) פעילה, תכנות Line Mode מעובד כתכנות ונתונים של ZPL ו/או EPL.
ניתן לקבוע ולאמת את מצב תכנות המדפסת (שהמדפסת מוגדרת אליו) על ידי הדפסת דוח תצורת המדפסת.